Domineeskampje

23-02-2021

In 1745 liet ds. I. Appelman een testament maken. Na zijn dood moest hij bij zijn vader, die ook dominee geweest was in Leerbroek begraven worden. De 6 regerende kerkeraadsleden moesten zijn kist dragen en de gehele gemeente moest aanwezig zijn.

De tien geboden van de Hersteld Hervormde Gemeente in Leerbroek

Leerbroek ligt zuidelijk van de centraal in het gebied gelegen cope-ontginningen van Hei- en Boeicop en Middelkoop. Ter plaatse van Leerbroek bevonden zich, evenals in het naburige Nieuwland, door de lagere ligging minder aantrekkelijke gronden voor vestiging. Het onderdeel '-broek' uit de plaatsnaam betekent ondermeer laag land of moeras.